Cs Calafell sol·licita ampliar l’horari del pàrquing del CAP de Segur i mesures específiques per reduir la velocitat dels vehicles

● El portaveu de Cs a Calafell, José Manuel Tejedor, proposa “una nova senyalització i la instal·lació de bandes rugoses a la calçada”

Calafell, dimarts 4 d’abril de 2017. El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) Calafell a Calafell, José Manuel Tejedor, li ha recordat al regidor de via pública, Juanjo García, durant la celebració del ple ordinari d’abril la necessitat de “millorar la senyalització viària propera al nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de Segur de Calafell per a la seguretat dels veïns”. I ha explicat que “amb l’obertura del nou CAP, l’avinguda Espanya ha multiplicat l’afluència de vianants i el trànsit de vehicles”. Per això, “calen mesures específiques com una nova senyalització vertical, horitzontal i de la calçada”. Així com “la instal·lació de bandes rugoses que garanteixin que es respecta el límit de velocitat interurbà”.

 

En el mateix sentit, el portaveu de la formació taronja ha sol·licitat “ampliar l’horari del pàrquing del CAP” perquè “l’actual horari és incòmode per a molts veïns que acudeixen al centre a primera hora, quan el pàrquing encara no està obert”. D’aquesta manera, es pretén “evitar aglomeracions de vehicles que podrien dificultar o impedir el trànsit d’altres vehicles i vianants”. Tanmateix, ha recordat que la petició de Cs “és una necessitat urgent que s’havia sol·licitat amb anterioritat en altres plens, en comissions i a través d’una entrada per registre”.
Finalment, José Manuel Tejedor ha celebrat “l’aprovació del protocol d’actuació davant diferents situacions d’assetjament laboral a l’Ajuntament”, i que “s’inclogui l’aportació de Cs d’incloure la identitat de gènere com un dels motius” per “prevenir d’aquesta manera qualsevol situació de discriminació de qualsevol persona del col·lectiu transsexual”.

 

 

Cs Calafell solicita ampliar el horario del párking del CAP de Segur y medidas específicas para reducir la velocidad de los vehículos

 

  • El portavoz de Cs en Calafell, José Manuel Tejedor, propone “una nueva señalización y la instalación de bandas rugosas en la calzada”

Calafell, martes 4 de abril de 2017. El portavoz municipal de Ciutadans (Cs) Calafell en Calafell, José Manuel Tejedor, le ha recordado al regidor de vía publica, Juanjo García, durante la celebración del pleno ordinario de abril la necesidad de “mejorar la señalización viaria cercana al nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) de Segur de Calafell para la seguridad de los vecinos”. Y ha explicado que “con la apertura del nuevo CAP, la avenida España ha multiplicado la afluencia de viandantes y el tráfico de vehículos”. Por ello, “deben tomarse medidas específicas como una nueva señalización vertical, horizontal y de la calzada”. Así como “la instalación de bandas rugosas que garanticen que se respete el límite de velocidad interurbano”.

 

En el mismo sentido, el portavoz de la formación naranja ha solicitado “ampliar el horario del parking del CAP” porque “el actual horario es incómodo para muchos vecinos que acuden al centro a primera hora, cuando el parking todavía no está abierto”. De este modo, se pretende “evitar aglomeraciones de vehículos que podrían dificultar o impedir el tránsito de otros vehículos y viandantes”. Asimismo, ha recordado que la petición de Cs “es una necesidad urgente que se había solicitado con anterioridad en otros plenos, en comisiones y a través de una entrada por registro”.

 

Finalmente, José Manuel Tejedor ha celebrado “la aprobación del protocolo de actuación ante diferentes situaciones de acoso laboral en el Ayuntamiento”, y que “se incluya la aportación de Cs de incluir la identidad de género como uno de los motivos” para “prevenir de este modo cualquier situación de discriminación de cualquier persona del colectivo transexual”.