Ciutadans (Cs) Calafell registra una petició perquè PSC i PP anul·lin la partida per la AMI dels pressupostos 2018 i deixin així de finançar als independentistes

● El portaveu local, Jose Manuel Tejedor, denuncia que “és una vergonya que aquest equip de govern no vetlli per la convivència de tots els veïns autoritzant la col·locació d’unes gàbies i una performance separatista que durarà tot aquest cap de setmana” 

Calafell, divendres 14 setembre de 2018. El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Calafell ha presentat una petició perquè s’anul·li la partida pressupostària que finança econòmicament a l’Associació de Municipis per la Independència perquè, segons ha explicat el portaveu local, José Manuel Tejedor, “és vergonyós que en un municipi com Calafell on governa el PSC al costat del PP s’incorpori als pressupostos una partida per finançar a una associació que només busca l’enfrontament entre veïns i la ruptura amb Espanya”. 

El portaveu de Cs Calafell ha denunciat també publicament que “tant l’alcalde de Calafell, Sr. Ferré (PSC), com el regidor de via pública, Sr. Garcia (PP), han autoritzat una performance independentista que tindrà l’espai públic segrestat per unes gàbies que pretenen crispar i provocar enfrontaments”. Tejedor ha argumentat que “és lamentable que aquest equip de govern hagi posat a la mateixa altura a Calafell i el seu govern amb el municipi de Vic on ja s’han col·locat aquestes gàbies i on per megafonia es propaguen consignes independentistes diàriament”.

Així mateix Tejedor ha assegurat que “des de Cs Calafell demanarem explicacions a l’equip de govern i seguirem denunciant qualsevol actuació que atempti contra la convivència entre els nostres veïns”. L’edil de Cs ha agregat també que “des de Cs Calafell estarem alerta també de si s’utilitza a menors en aquest tipus d’actes com ja ha ocorregut lamentablement en altres ocasions”. El portaveu de la formació taronja ha finalitzat dient que “aquestes performance no són la millor imatge per al nostre municipi ” i ha recordat que “ni a Catalunya, ni a la resta d’Espanya hi ha presos polítics, hi ha persones, polítics, a la presó per saltar-se les lleis”.

Ciutadans (Cs) Calafell registra una petición para que PSC y PP anulen la partida para la AMI de los presupuestos 2018 y dejen así de financiar a los independentistas

● El portavoz local, Jose Manuel Tejedor, denuncia que “es una vergüenza que este equipo de gobierno no vele por la convivencia de todos los vecinos autorizando la colocación de unas jaulas y una performance separatista que durará todo este fin de semana” 

Calafell, viernes 14 septiembre de 2018. El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Calafell ha presentado una petición para que se anule la partida presupuestaria que financia económicamente a la Asociación de Municipios por la Independencia  porque, según ha explicado el portavoz local, José Manuel Tejedor, “es vergonzoso que en un municipio como Calafell donde gobierna el PSC junto al PP se incorpore en los presupuestos una partida para financiar a una asociación que solo busca el enfrentamiento entre vecinos y la ruptura con España”. 

El portavoz de Cs Calafell ha denunciado también publicamente que   “tanto el alcalde de Calafell, Sr. Ferré (PSC), como el regidor de vía pública, Sr. Garcia (PP), han autorizado una performance independentista que tendrá el espacio público secuestrado por unas jaulas que desean crispar y provocar enfrentamientos” Tejedor ha argumentado que  “es lamentable que este equipo de gobierno haya puesto a la misma altura a Calafell y su gobierno con el municipio de Vic donde ya se han colocado estas jaulas y donde por megafonía se propagan consignas independentistas a diario”.

Asimismo Tejedor ha asegurado que “desde Cs Calafell pediremos explicaciones al equipo de gobierno y seguiremos denunciando cualquier actuación que atente contra la convivencia entre nuestros vecinos”. El edil de Cs ha agregado también que “desde Cs Calafell estaremos alerta también de si se utiliza a menores en este tipo de actos como ya ha ocurrido lamentablemente en otras ocasiones”. El portavoz de la formación naranja ha finalizado diciendo que “estas performance no son la mejor imagen para nuestro municipio ” y ha recordado que “ni en Cataluña, ni en el resto de España hay presos políticos, hay personas, políticos, en la cárcel por saltarse las leyes”.