Comunicat de Ciutadans (Cs)

Calafell, dijous 30 d’abril de 2020. La Comissió de Règim Disciplinari de Ciutadans (Cs) comunica que ha obert un expedient disciplinari al regidor de Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell, Javier Álvarez.

La Comissió adopta aquesta decisió després de la publicació de manifestacions al seu perfil de xarxes socials que van en contra dels valors que defensa Ciutadans i que, per tant, podrien infringir la normativa disciplinària interna.

Comunicado de Ciudadanos (Cs)

Calafell, jueves 30 de abril de 2020. La Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos (Cs) comunica que ha abierto un expediente disciplinario al concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Calafell, Javier Álvarez.

La Comisión adopta dicha decisión tras la publicación de manifestaciones en su perfil de redes sociales que van en contra de los valores que defiende Ciudadanos y que, por lo tanto, podrían infringir la normativa disciplinaria interna.